Avino Silver & Gold Mines Ltd.

ASM:TSX.V; ASM:NYSE.MKT; GV6:FSE